برچسب: طراحی الکترونیک

مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی

مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی یکی از راههای خروج از وابستگی به محصولات خارجی و رسیدن به محصولات پیشرفته می باشد

ادامه مطلب

سفارش طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی

سفارش طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی امروزه بطور فزاینده ای رو به افزایش است زیرا هر چه می گذرد بیشتر

ادامه مطلب

مقاومت الکتریکی

مقاومت الکتریکی از مهمترین و اصلی ترین اجزای هر مدار الکتریکی است که برای کاهش جریان مدار به مقدار مشخص

ادامه مطلب

طراحی مدارات الکترونیکی ساده

طراحی مدارات الکترونیکی ساده با کشیدن نقشه شماتیک مدار الکترونیکی آغاز می گردد. نقشه شماتیک مدار راهنمای ما در طراحی،

ادامه مطلب

طراحی مدارهای الکترونیکی

طراحی مدار الکترونیکی اصلی ترین گام برای شروع طراحی هر برد مدار چاپی pcb می باشد. مدارات الکترونیکی (Electronic circuit) به همراه مدارات الکتریکی، دو دسته ‌ی کلّی از مدارها به شمار می‌روند.

ادامه مطلب