برچسب: طراحی مدار الکترونیک

طراحی مدار الکترونیکی

طراحی مدار الکترونیکی  – شماتیک مدار – در واقع طراحی نقشه فنی ساخت یک برد الکترونیکی PCB است. شماتیک مدار

ادامه مطلب

سفارش طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی

سفارش طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی امروزه بطور فزاینده ای رو به افزایش است زیرا هر چه می گذرد بیشتر

ادامه مطلب

طراحی مدارات الکترونیکی ساده

طراحی مدارات الکترونیکی ساده با کشیدن نقشه شماتیک مدار الکترونیکی آغاز می گردد. نقشه شماتیک مدار راهنمای ما در طراحی،

ادامه مطلب

طراحی مدارهای الکترونیکی

طراحی مدار الکترونیکی اصلی ترین گام برای شروع طراحی هر برد مدار چاپی pcb می باشد. مدارات الکترونیکی (Electronic circuit) به همراه مدارات الکتریکی، دو دسته ‌ی کلّی از مدارها به شمار می‌روند.

ادامه مطلب

ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ

ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ را در این مقاله بررسی می کنیم. منبع تغذیه سوئیچینگ یا SMPS یک واحد منبع تغذیه

ادامه مطلب

طراحی مدارات سوئیچینگ

طراحی مدارات سوئیچینگ در سال 1970 توسط مهندسان الکترونیک مطرح گردید که در ابتدای امر از بازدهی پایینی برخوردار بود

ادامه مطلب

کاربرد های اپتوکوپلر

کاربرد های اپتوکوپلر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند. اپتوکوپلر (Opto-coupler) یک قطعه الکترونیکی است که به صورت

ادامه مطلب